Kontakt
Nasza szkoła
Historia szkoły
Kierunki kształcenia
Pracownicy szkoły
Współpraca z Republiką    Czeską
Sport
Sukcesy uczniów
Strony uczniów
Szkoła w obiektywie
Humor<

Technikum Nr 2
technik geodeta
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik ochrony środowiska

Szkoła Policealna Nr 2
technik geodeta
florysta

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
murarz-tynkarz
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
stolarz
cieśla
dekarz
zdun
kamieniarz
monter instalacji gazowych
monter konstrukcji budowlanych
tapicer
ogrodnik


Druk podania


Honorowa Kapituła
Lista uczestników
Nadesłane zdjęcia
Program obchodów
Foto StudioWyświetl większą mapę
POGODA

Wizyta w schronisku dla zwierząt


29 stycznia Samorząd Uczniowski naszej szkoły gościł w schronisku dla zwierząt w Raciborzu.
Powodem wizyty było zwieńczenie akcji zbiórki na rzecz schroniska, która odbyła się na przełomie grudnia i stycznia.
Dzięki uczniom naszej szkoły udało się zebrać wiele potrzebnych rzeczy dla zwierząt. Przekazaliśmy karmę dla psów i kotów, miski oraz koce.

(więcej >>)


Turniej Budowlany - Buduj z Pasją 2013


28 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach odbył się etap regionalny Turnieju Budowlanego „Buduj z Pasją”.
Nasza drużyna murarzy: Daniel Holubek i Artur Skowronek
zajęła II miejsce.

Patronat imprezy: Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”.

Jesteście wspaniali - gratulujemy:)

Artur Skowronek
Daniel Holubek

Konkurs na Ekotorbę


23 stycznia w Czytelni Oświatowo-Naukowej na Rynku w Raciborzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.
Nasi uczniowie - ekolodzy też byli:
I miejsce: Marek Harnasz,
II miejsce: Seweryn Krajczok,
III miejsce: Kamil Dobuch.

Przygotowała do konkursu - niezawodna mgr inż. Joanna Depta-Ładak


Wręczono stypendia Premiera


14 grudnia 2012r., w Wodzisławiu Śląskim, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszych uczniów szkół z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku.
Stypendia przyznawane są corocznie dla uczniów szkół, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen.
Stypendystką Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu została Agnieszka Świenty - uczennica klasy czwartej Technikum Nr 2 (technik architektury krajobrazu).
W uroczystości wziął udział Wicestarosta - Andrzej Chroboczek.


Śniadanie Mistrzów


11 grudnia 2012r., już po raz czwarty, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber zaprosili na „Śniadanie Mistrzów” uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym zostali laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem "O bezpieczne dziś i jutro".
Gośćmi w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego było 35 laureatów oraz nauczyciele, którzy pracowali z uczniami, przygotowując ich do olimpijskich zmagań. W tym roku tytuł laureata uzyskało 310 osób, z których 108 uczniów to finaliśœci.
Wśród nich był także uczeń naszej szkoły - Kamil Ciołek - zdobywca tytułu "Młody Malarz Roku 2012".


IV Międzynarodowy Turniej Budowlany zakończony


Zakończył się IV Międzynarodowy Turniej Budowlany pod patronatem Starosty Raciborskiego.

W Turnieju wzięły udział drużyny z Opawy, Ostrawy, Tarnowskich Gór, Limanowej, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego oraz Raciborza
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach murowania w systemach: Porotherm Dryfix, klinkierze oraz KBBlok.
Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Zawodnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami. Zwyciężyła drużyna najlepsza - z Opawy.

(więcej >>)

(fotorelacja >>)

Patron Medialny - NASZ RACIBORZ

I Dzień IV Międzynarodowego Turnieju Budowlanego


Zakończył się pierwszy dzień
IV Międzynarodowego Turnieju Budowlanego pod patronatem Starosty Raciborskiego.

Uroczyste otwarcie Turnieju odbyło się w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Gości przywitał Jacek Kąsek - dyrektor szkoły
a uroczystego otwarcia dokonał wicestarosta Andrzej Chroboczek.

(więcej >>)

IV Międzynarodowy Turniej Budowlany


W dniach 10-11 grudnia odbędzie się w naszej szkole czwarta edycja Międzynarodowego Turnieju Budowlanego pod patronatem Starosty Raciborskiego.

W tym roku impreza będzie dwudniowa. Oprócz części praktycznej Turnieju, na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbywać się będą szkolenia kierowane do uczniów naszej szkoły, studentów PWSZ w Raciborzu, uczniów gimnazjów oraz przedsiębiorców budowlanych.

Szkolenia przeprowadzą m.in. pracownicy Wienerberger Polska, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Raciborzu.

Partnerami przedsięwzięcia są: Wienerberger Polska, KB-Blok, PWSZ w Raciborzu, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Regulamin Turnieju

Plan dla zawodników turnieju

Plan dla opiekuna


Porozumienie
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Raciborzu


Mając na uwadze dobro i rozwój młodzieży oraz pracowników Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, wpływ edukacji i rolę kształcenia w życiu społecznym jednostki nawiązano oficjalną współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu.
Stosowne porozumienie podpisali w dniu 9 października 2012r. prorektor ds. organizacji i rozwoju dr inż. Juliusz Kieś i dyrektor ZSBiRR w Raciborzu Jacek Kąsek
W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Działu Promocji Uczelni oraz uczniowie Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

Celem współpracy będzie m.in.
- zapewnienie młodzieży ZSBiRR w Raciborzu możliwości uczestnictwa w wybranych wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach, konsultacjach, warsztatach naukowych, festiwalach i innych formach zajęć organizowanych przez PWSZ w Raciborzu,
- roztoczenie opieki naukowej Uczelni nad najzdolniejszymi uczniami szkoły,
- wspieranie działalności naukowo-badawczej uczniów i studentów w ramach współdziałania, zajęć naukowych, praktyk, prac dyplomowych, kół naukowych, inicjatyw uczniowskich,
- współdziałanie w zakresie rozwoju PWSZ w Raciborzu w szczególności: popularyzacji oferty dydaktycznej, organizacji wykładów, spotkań, pokazów, szkoleń,
- podejmowanie wspólnych inicjatyw i zapewnienie wzajemnego wsparcia.

Mamy głębokie przekonanie, że formy współpracy wpłyną na promocję kształcenia zawodowego, stworzą możliwość wzajemnej poprawy jakości pracy naszych placówek oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej zarówno naszej szkoły jak i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10][11][12][13][14][15][16][17][18]
TECHNIKUM NR 2
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA Nr 2
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE Nr 2 DLA DOROSŁYCH
(wieczorowo i zaocznie)
SZKOŁA POLICEALNA
Nr 2 (zaoczna)

więcej...LO Nr 1
LO Nr 2
ZSOMS
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Mechanicznych
Zespół Szkół Zawodowych
CKU Racibórz
OSWNiSStarostwo Powiatowe
   w Raciborzu

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty
   w Katowicach

Centralna Komisja
   Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja
   Egzaminacyjna w Jaworznie


Sport ZSBiRR
O NAS W PORTALU
ENTER
CHIP
KOMPUTER ŚWIAT
DOBRE PROGRAMY

kontakt: webmaster